Naziv kursa Broj rata Iznos rate Broj dolazaka / dužina časa Cena po dolasku
Predškolski 10 4200 70 x 45 min. 600 din.
Školski 10 4800 72 x 55 min. 667 din.
FCE
CAE
CPE
10
10
10
5700
5700
5700
72 x 75 min. 790 din.
Konverzacijski 10 4800 72 x 55 min. 667 din.
Individualni čas

 

Poluindividualni čas (dva polaznika)

1800 (90 min)
1300 (60 min)

 

2500 (90 min)
2000 (60 min)

Izdavanje sertifikata bez pohađanja kursa 6000 din.