Česta pitanja (FAQ)

 

Sa koliko godina mogu da upišem dete?

 
Sa pet godina savetujemo da je najbolje da dete počne sa učenjem jezika.
 
Programi za naše najmlađe đake predškolskog uzrasta (5 i 6 godina), posebno su osmišljeni za prvi kontakt dece sa engleskim jezikom. Bazirani su na pedagoški adekvatnim metodama i igri. U prijateljskoj atmosferi ispunjenoj poverenjem, kroz pevanje, crtanje, glumu i kreativni rad motivišemo decu da zavole engleski jezik. Deca usvajaju osnovne jezičke strukture i leksiku primerenu njihovom uzrastu kroz raznovrsne komunikativne aktivnosti.

Da li nastava prati školsko gradivo?

 
S obzirom na male grupe nastava u školi „Felicity“ ide ispred onoga što se radi u osnovnim i srednjim školama, a ukoliko se i dogodi da dođe do neslaganja nastavnih jedinica ili da su polazniku potrebna dodatna objašnjenja, profesor će mu ih uvek pružiti bilo u okviru časa ili van.

Da li su bolji časovi u grupi ili individualna nastava?

 
Pre svega ovo zavisi od preferencija samog polaznika ili sklonosti deteta, kao i procene roditelja šta je najpogodnije za dete. Prednosti nastave u grupi su činjenica da je nastava dinamičnija i to što deca pored interakcije sa profesorom komuniciraju i sa ostalom decom što dalje doprinosi razvoju komunikativne kompetencije deteta. S druge strane, individualna nastava podrazumeva profesorovu apsolutnu posvećenost đaku i prilagođavanje svakog pojedinačnog časa potrebama polaznika. Još jedna bitna razlika između grupne i individualne nastave jeste da je grupna nastava organizovana po jasno definisanim nivoima, dok se individualna prilagođava polazniku.

Da li mogu da polažem međunarodne ispite u vašoj školi?

Ne. Međunarodni ispiti se polažu u Britanskom Savetu. Kod nas možete pohađati pripremnu nastavu za polaganje tih ispita i dobiti sve potrebne informacije i savete.

Šta je CEF?

 
Zajednički evropski okvir za jezike (CEF – Common European Framework) koncipirao je Savet Evrope da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope kao i da posluži kao smernica za učenje, predavanje i procenu svih glavnih evropskih jezika.
 
Novembra 2001. godine, Savet Evrope je rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca i ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.
 

Šta ako mi ne odgovara nivo?

 
Ukoliko Vam nivo ne odgovara, uvek možete promeniti grupu, a profesor će Vam svakako to i savetovati ako za to postoji potreba. Može se takođe desiti da polaznik preskoči jedan nivo ili da ponavlja isti.

Da li je moguć naknadni upis?

 
Ukoliko ima slobodnih mesta i ako nivo znanja polaznika dozvoljava nesmetano praćenje nastave, upis je moguć i u toku godine.