Čime se bavimo

Već više od decenije organizujemo tečajeve engleskog jezika za sve uzraste i na svim nivoima. Naš cilj je sticanje znanja, sposobnosti, stavova i navika neophodnih za uspešnu komunikaciju sa ljudima iz drugih kultura. Takođe, težimo tome da naši polaznici potpuno samostalno i samouvereno počnu da finkcionišu na stranom jeziku.

Svojim polaznicima nudimo redovne i konverzacijske kurseve, pripremu za polaganje međunarodnih ispita, kao i individualne časove. Komunikacija na engleskom jeziku je osnov svakog časa od samog početka.

Nalazimo se u ulici Dragoslava Srejovića broj 187v/5 u Beogradu. Radno vreme škole je od ponedeljka do petka od 09 do 22 časa. Pozivom na telefone 060 0901 317 ili 011 2786 819, možete zakazati testiranje koje podrazumeva pismeni i usmeni deo. Na taj način ćemo odrediti nivo znanja Vas ili Vašeg deteta i posavetovati Vas o tome koji kurs i vid nastave je najpogodniji. Testiranje je besplatno i ne obavezuje na upis.

Metod i odlike našeg rada zasnivaju se na sledećim principima:

– Program za svaki kurs je u skladu sa nivoima i preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Saveta Evrope (CEF).
– Nastava je zasnovana na humanističkom obrazovanju, čime se u obzir uzima celokupna ličnost i individualne potrebe učenika. Takođe, nastava je bazorana na komunikativnom i interkulturološkom pristupu učenju stranog jezika. Time se u fokus stavlja aktivna upotreba stečenog znanja i podizanje komunikativne kompetencije.
– Rad u malim grupama, od 6 do 8 polaznika, a često i manje.
– Primena savremenih metoda nastave.
– Zanimljiv sadržaj i aktivnosti uz adekvatni materijal relevantan pojedinim ciljnim grupama i njihovim potrebama.
– Upotreba savremene literature renomiranih izdavača prilagođene vrsti kursa, uzrastu i profilu polaznika (koje možete kupiti preko nas), kao i upotreba audio, video i kompjuterske opreme.
– Rad u prijatnom i prostranom ambijentu, pogodnom kako za decu tako i za odrasle.
– Konstantno praćenje napredovanja svakog polaznika.
– Kreativnu i dinamičnu nastavu izvode diplomirani filolozi, visokomotivisani i stručni profesori engleskog jezika.
– Po završetku kursa i po položeno završnom ispitu koji testira sve jezičke veštine polaznici dobijaju sertifikat na srpskom i engleskom jeziku sa evropskom oznakom.