Sertifikati

Po završenom kursu i položenom završnom ispitu, polaznici dobijaju sertifikat na srpskom i engleskom jeziku sa oznakom dostignutog nivoa u skladu sa nivoima Saveta Evrope i ocenom izvedenom na osnovu pismenog i usmenog dela završnog ispita i celokupnog rada tokom kursa.

Ukoliko polaznik ne položi završni ispit može se organizovati ponovno polaganje u septembru neredne školske godine i za odrasle koji su pohađali kurs tokom zimskog semestra u februaru. Ukoliko ne želi da ponovo polaže ispit, polaznik može dobiti potvrdu o pohađanju kursa.

Izdavanje sertifikata bez pohađanja kursa

Škola engleskog jezika “Felicity” može da izda sertifikat i kandidatima koji nisu pohađali kurs ukoliko im treba dokaz o posedovanju određenog nivoa znanja za zaposlenje i slično. Zainteresovani mogu zakazati termin za testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja, a zatim polažu test koji odgovara tom nivou i testira sve jezičke veštine.