Dinamika nastave po vrsti kursa

Naziv kursa Broj dolazaka nedeljno Ukupan broj dolazaka Dužina časa po dolasku Ukupan broj časova (45 minuta)
Predškolski 2 70 45 minuta 70
Školski
(osnovci i srednjoškolci)
2 72 55 minuta 88
FCE
CAE
CPE
2 72 75 minuta 120
Konverzacijski 2 72 55 minuta 88