Individualna nastava

Škola engleskog jezika „Felicity“ nudi i individualnu nastavu, koja se organizuje u skladu sa potrebama polaznika, bilo kao dodatak redovnim kursevima ili kao redovna nastava.