Kalendar nastave za školsku 2021/2022 godinu:

– Početak nastave: 13.09.2021.
– Završetak nastave: 17.06.2022.

Raspusti i neradni dani:

31.12.2021. – 23.01.2022.

12.02.2022. – 20.02.2022.

22.04.2022. – 03.05.2022.

 

 

Napomene:

U kalendaru su dati krajnji datumi u okviru kojih se odvija nastava, a tačni datumi početka i završetka nastave za svaku grupu se razlikuju u zavisnosti od dana kojima ta grupa ima nastavu i fonda časova.

Nastava za svaku grupu traje do ispunjenja planiranog fonda časova. U slučaju da se fond časova ne može ispuniti u ovom okviru, organizuju se nadokanade u vanrednim terminima, najčešće subotom.

Nastava na pripremnim kursevima za Kembridž ispite se završava do termina ispita.

Precizne podatke za svaku grupu možete dobiti od svog profesora ili u sekretarijatu škole.