Klasifikacija nivoa

Kursevi za decu i za odrasle uzimaju u obzir nivo predznanja i uzrast polaznika i usklađeni su sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Saveta Evrope.

Nivoi kurseva za decu
Felicity nivoi Evropski standard CEF Kembridž ispiti
Predškolski E.1
Predškolski E.2
Početni A1.1 A1
Početni A1.2 A1 Starters
Početni A1.3 A1 Movers
Srednji 1 A2.1 A2
Srednji 1 A2.2 A2
Srednji 1 A2.2 A2
Srednji 1 A2.3 A2
Srednji 2 B1.1 B1
Srednji 2 B1.2 B1
Srednji 2 B1.3 B1 Flyers
Viši 1 B2.1 B2
Viši 1 B2.2 B2 FCE
Viši 2 C1.1 C1
Viši 2 C1.2 C1 CAE

 

Nivoi kurseva za odrasle

Felicity nivoi Evropski standard CEF Kembridž ispiti
Početni A1 A1
Srednji 1 A2 A2 KET
Srednji 2 B1 B1 PET/BEC1
Viši 1.1 B2.1 B2b
Viši 1.2 B2.2 B2a FCE/BEC2
Viši 2.1 C1.1 C1b
Viši 2.2 C1.2 C1a CAE/BEC3
Proficiency 1 C2.1 C2b
Proficiency 2 C2.2 C2a CPE