Priprema za međunarodne ispite

 
Programi pripreme za polaganje međunarodnih ispita unapređuju celokupno znanje polaznika i fokusirani su na razvijanje veština i tehnika neophodnih za polaganje ispita. Bez obzira na starost, polaznici se upisuju na celu školsku godinu, a u zavisnosti od nivoa predznanja i jezičke kompetencije kandidata, priprema može trajati od dva do četiri semestra.
 
O svim međunarodnim ispitima možete se detaljnije informisati na zvaničnim sajtovima koji su Vam ponuđeni u “kornisni linkovi.” Sve neophodne informacije možete dobiti i dolaskom u školu ili pozivom na jedan od brojeva telefona.
 
Po potrebi se mogu organizovati i individualni časovi.