Upis

Upisni rok za školsku 2021/2022 godinu počinje 01. septembra 2021. godine.
Radno vreme tokom upisa je svakog radnog rada od 12h do 19h.

Organizujemo upis na redovne kurseve za predškolce, osnovce, srednjoškolce, pripremu za polaganje međunarodnih ispita, konverzacijske kurseve za razlicite uzraste i nivoe.

Ukoliko ima slobodnih mesta i ako nivo znanja polaznika dozvoljava nesmetano praćenje nastave, upis je moguć i u toku godine.
Ukoliko Vi ili Vaše dete imate predznanje, potrebno je zakazati testiranje kako bismo tačno utvrdili nivo znanja i preporučili Vam adekvatan kurs.

Testiranje je besplatno i ne obavezuje na upis.
Dođite da se upoznamo!

Upis traje od 01.09.2021. do 10.09.2021.
Nastava počinje 13.09.2021.

Upis za decu

Upis za decu organizujemo početkom septembra, a nastava počinje sredinom septembra. Izuzetno, deca se mogu upisati i nakon početka nastave ukoliko ima slobodnih mesta i ako njihovo znanje to dozvoljava.
Deca se upisuju na jednu školsku godinu, od septembra do juna, sa pauzama koje uglavnom prate školske raspuste.
Ako deca imaju predznanje, a nastavu nisu pohađala kod nas, proverićemo njihovo znanje testom i/ili razgovorom prilagođenim njihovom uzrastu.
Za upis vašeg deteta, potrebno je popuniti ugovor i uplatiti prvu ratu.
Dečiji kursevi se plaćaju u deset jednakih rata (ukupna cena kursa koja obuhvata predviđen fond časova za određeni kurs podeljena je, radi lakšeg plaćanja, u deset jednakih mesečnih rata koje se ne odnose na broj časova održanih tokom svakog meseca).

Upis za odrasle

Odrasli polaznici mogu pohađati individualnu nastavu, stoga se sa početkom nastave može početi u bilo kom trenutku u toku školske godine.
Ako imate predznanje, a niste pohađali kurseve kod nas, Vaše znanje ćemo proveriti testom i razgovorom.